วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 มีนาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/3/59 ประจำ วันที่ 1 มี.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 มีนาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/3/59 ประจำ วันที่ 1 มี.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ เวลา 10.00 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,425.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,475.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,270.90
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,675.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/2/59 ประจำ วันที่ 29 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/2/59 ประจำ วันที่ 29 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวลา 9.23 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,325.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,375.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,172.36
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,575.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/2/59 ประจำ วันที่ 27 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/2/59 ประจำ วันที่ 27 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวลา 9.23 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,300.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,350.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,149.62
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,550.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/2/59 ประจำ วันที่ 26 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/2/59 ประจำ วันที่ 26 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวลา 9.23 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,400.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,450.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,248.16
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,650.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/2/59 ประจำ วันที่ 25 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/2/59 ประจำ วันที่ 25 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวลา 9.19 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,375.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,225.42
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,625.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/2/59 ประจำ วันที่ 24 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/2/59 ประจำ วันที่ 24 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวลา 11.00 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,325.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,375.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,172.36
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,575.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/2/59 ประจำ วันที่ 23 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/2/59 ประจำ วันที่ 23 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวลา 10.00 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,225.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,275.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,073.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,475.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/2/59 ประจำ วันที่ 20 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/2/59 ประจำ วันที่ 20 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวลา 9.12 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,300.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,350.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,149.62
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,550.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ