วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/4/60 ประจำ วันที่ 30 มี.ค. 60 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/4/60 ประจำ วันที่ 30 มี.ค. 60 กันราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 มีนาคม  2559 ณ เวลา 9.21 น. 


ทองรูปพรรณ 96.5% 


ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,990.44 บาท


ราคาขาย 2 สลึงละ  10,475.00 บาท


ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง                                                                                                                         
ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/1/60 ประจำ วันที่ 26 ม.ค. 60 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/1/60 ประจำ วันที่ 26 ม.ค. 60 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 มกราคม  2559 ณ เวลา 11.40 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,950.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,000.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
9,770.62
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,250.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/12/59 ประจำ วันที่ 30 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/12/59 ประจำ วันที่ 30 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม  2559 ณ เวลา 12.23 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,825.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
9,649.34
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,125.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/12/59 ประจำ วันที่ 23 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/12/59 ประจำ วันที่ 23 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 23 ธันวาคม  2559 ณ เวลา 9.28 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,625.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,675.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
9,452.26
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,925.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/12/59 ประจำ วันที่ 21 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/12/59 ประจำ วันที่ 21 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม  2559 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,650.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,700.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
9,475.00
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,950.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/12/59 ประจำ วันที่ 20 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/12/59 ประจำ วันที่ 20 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม  2559 ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,650.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,700.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
9,475.00
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,950.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 2/12/59 ประจำ วันที่ 2 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 2/12/59 ประจำ วันที่ 2 ธ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 2 ธันวาคม  2559 ณ เวลา 10.19 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,875.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,925.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
9,694.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,175.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง