วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 15/12/60 ประจำ วันที่ 15 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 15/12/60 ประจำ วันที่ 15 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,452.26 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  9,925.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 13/12/60 ประจำ วันที่ 13 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 13/12/60 ประจำ วันที่ 13 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.18 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9.399.20 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  9,875.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 12/12/60 ประจำ วันที่ 12 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 12/12/60 ประจำ วันที่ 12 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.22 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,429.52 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  9,900.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 8/12/60 ประจำ วันที่ 8 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 8/12/60 ประจำ วันที่ 8 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.22 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,452.26 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  9,925.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 7/12/60 ประจำ วันที่ 7 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 7/12/60 ประจำ วันที่ 7 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.27 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,573.54 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,050.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 6/12/60 ประจำ วันที่ 6 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 6/12/60 ประจำ วันที่ 6 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.01 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,573.54 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,050.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/12/60 ประจำ วันที่ 1 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/12/60 ประจำ วันที่ 1 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.22 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,672.08 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,150.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ