วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/5/61 ประจำ วันที่ 21 พ.ค. 61 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/5/61 ประจำ วันที่ 21 พ.ค. 61 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,626.60 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,100.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 9/5/61 ประจำ วันที่ 9 พ.ค. 61 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 9/5/61 ประจำ วันที่ 9 พ.ค. 61 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,725.14 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,200.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 3/5/61 ประจำ วันที่ 3 พ.ค. 61 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 3/5/61 ประจำ วันที่ 3 พ.ค. 61 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,626.60 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,100.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 2/5/61 ประจำ วันที่ 2 พ.ค. 61 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 2/5/61 ประจำ วันที่ 2 พ.ค. 61 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,596.28 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,075.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/4/61 ประจำ วันที่ 26 เม.ย. 61 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/4/61 ประจำ วันที่ 26 เม.ย. 61 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,672.08 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,150.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 24 เมษายน 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/4/61 ประจำ วันที่ 24 เม.ย. 61 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 24 เมษายน 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/4/61 ประจำ วันที่ 24 เม.ย. 61 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ เวลา 10.30 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,672.08 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,150.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/4/61 ประจำ วันที่ 21 เม.ย. 61 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2561 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/4/61 ประจำ วันที่ 21 เม.ย. 61 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,694.82 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,175.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ