วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/11/59 ประจำ วันที่ 1 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/11/59 ประจำ วันที่ 1 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 13.00 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,550.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,600.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,339.12
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,825.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/10/59 ประจำ วันที่ 31 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/10/59 ประจำ วันที่ 31 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,525.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,575.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,339.12
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,825.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/10/59 ประจำ วันที่ 29 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/10/59 ประจำ วันที่ 29 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,525.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,575.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,339.12
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,825.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/10/59 ประจำ วันที่ 27 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/10/59 ประจำ วันที่ 27 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.21 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,475.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,525.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,286.06
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,775.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 26 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/10/59 ประจำ วันที่ 26 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 26 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/10/59 ประจำ วันที่ 26 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,500.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,550.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,308.80
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,308.80
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 21 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/10/59 ประจำ วันที่ 21 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 21 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/10/59 ประจำ วันที่ 21 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,475.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,525.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,286.06
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,775.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันนี้ 20 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/10/59 ประจำ วันที่ 20 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 20 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/10/59 ประจำ วันที่ 20 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,475.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,525.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,286.06
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,775.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 18 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 18/10/59 ประจำ วันที่ 18 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 18 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 18/10/59 ประจำ วันที่ 18 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,450.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,500.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,263.32
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,750.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 13 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 13/10/59 ประจำ วันที่ 13 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 13 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 13/10/59 ประจำ วันที่ 13 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 10.53 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,600.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,650.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,407.34
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,900.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 7 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 7/10/59 ประจำ วันที่ 7 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 7 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 7/10/59 ประจำ วันที่ 7 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 11.30 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,325.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,375.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,142.04
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,625.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันนี้ 6 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 6/10/59 ประจำ วันที่ 6 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 6 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 6/10/59 ประจำ วันที่ 6 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.21 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,425.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,475.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,240.58
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,725.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 5 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 5/10/59 ประจำ วันที่ 5 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 5 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 5/10/59 ประจำ วันที่ 5 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 10.58 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,475.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,525.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,286.06
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,775.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 4 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 4/10/59 ประจำ วันที่ 4 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 4 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 4/10/59 ประจำ วันที่ 4 ต.ค. 59 กัน


ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,725.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,775.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,528.62
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,025.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 3 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 3/10/59 ประจำ วันที่ 3 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 3 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 3/10/59 ประจำ วันที่ 3 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 11.27 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,750.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,800.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,558.94
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,050.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 1 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/10/59 ประจำ วันที่ 1 ต.ค. 59 กัน

วันนี้ 1 ตุลาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/10/59 ประจำ วันที่ 1 ต.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.18 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,775.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,825.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,581.68
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,075.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง