วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 30 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/9/59 ประจำ วันที่ 30 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 30 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/9/59 ประจำ วันที่ 30 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.25 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,825.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,627.16
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,125.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 29 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/9/59 ประจำ วันที่ 29 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 29 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/9/59 ประจำ วันที่ 29 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,825.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,627.16
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,125.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 28 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/9/59 ประจำ วันที่ 28 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 28 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/9/59 ประจำ วันที่ 28 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.21 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,825.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,627.16
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,125.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 27 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/9/59 ประจำ วันที่ 27 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 27 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/9/59 ประจำ วันที่ 27 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.21 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,900.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,950.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,702.96
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,200.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 26 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/9/59 ประจำ วันที่ 26 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 26 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/9/59 ประจำ วันที่ 26 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 กันยายน 2559 ณ เวลา 10.25 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,900.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,950.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,702.96
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,200.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 24 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/9/59 ประจำ วันที่ 24 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 24 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/9/59 ประจำ วันที่ 24 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.08 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,925.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,975.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,725.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,225.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 23 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/9/59 ประจำ วันที่ 23 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 23 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/9/59 ประจำ วันที่ 23 ก.ย. 59 กัน


ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.29 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,900.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,950.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,702.96
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,200.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ


ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 21 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/9/59 ประจำ วันที่ 21 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 21 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/9/59 ประจำ วันที่ 21 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ เวลา 15.11 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,825.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,627.16
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,125.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 20 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/9/59 ประจำ วันที่ 20 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 20 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/9/59 ประจำ วันที่ 20 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.25 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,825.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,627.16
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,125.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 19 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 19/9/59 ประจำ วันที่ 19 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 19 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 19/9/59 ประจำ วันที่ 19 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,825.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,627.16
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,125.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 17 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 17/9/59 ประจำ วันที่ 17 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 17 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 17/9/59 ประจำ วันที่ 17 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 17 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.27 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,825.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,627.16
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,125.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 16 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/9/59 ประจำ วันที่ 16 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 16 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/9/59 ประจำ วันที่ 16 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ เวลา 10.10 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,800.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,850.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,604.42
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,100.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 13 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 13/9/59 ประจำ วันที่ 13 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 13 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 13/9/59 ประจำ วันที่ 13 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ เวลา 11.12 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,925.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,975.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,725.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,225.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 12 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 12/9/59 ประจำ วันที่ 12 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 12 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 12/9/59 ประจำ วันที่ 12 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,925.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,975.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,725.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,225.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 10 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 10/9/59 ประจำ วันที่ 10 ก.ย. 59 กัน

วันนี้ 10 กันยายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 10/9/59 ประจำ วันที่ 10 ก.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ เวลา 9.15 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,925.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,975.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,725.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,225.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง