วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 31 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/8/59 ประจำ วันที่ 31 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 31 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/8/59 ประจำ วันที่ 31 ส.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,750.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,800.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,558.94
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,050.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 30 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/8/59 ประจำ วันที่ 30 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 30 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/8/59 ประจำ วันที่ 30 ส.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,800.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,850.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,604.42
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,100.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 27 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/8/59 ประจำ วันที่ 27 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 27 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/8/59 ประจำ วันที่ 27 ส.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.18 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,825.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,627.16
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,125.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 26 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/8/59 ประจำ วันที่ 26 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 26 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/8/59 ประจำ วันที่ 26 ส.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.22 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,800.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,850.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,604.42
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,100.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 25 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/8/59 ประจำ วันที่ 25 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 25 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/8/59 ประจำ วันที่ 25 ส.ค. 59 กัน


ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.25 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,850.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,900.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,657.48
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,150.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 24 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/8/59 ประจำ วันที่ 24 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 24 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/8/59 ประจำ วันที่ 24 ส.ค. 59 กัน


ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,925.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,975.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,725.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,225.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 23 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/8/59 ประจำ วันที่ 23 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 23 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/8/59 ประจำ วันที่ 23 ส.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.21 น. 

 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,925.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,975.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,725.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,225.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 22 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/8/59 ประจำ วันที่ 22 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 22 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/8/59 ประจำ วันที่ 22 ส.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.48 น. 

 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,925.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,975.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,725.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,225.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 19 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 19/8/59 ประจำ วันที่ 19 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 19 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 19/8/59 ประจำ วันที่ 19 ส.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 

 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 11,000.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,050.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,801.50
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,300.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 17 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 17/8/59 ประจำ วันที่ 17 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 17 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 17/8/59 ประจำ วันที่ 17 ส.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 12.10 น. 

 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,975.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,025.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,778.76
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,275.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 16 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/8/59 ประจำ วันที่ 16 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 16 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/8/59 ประจำ วันที่ 16 ส.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น. 

 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,975.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,025.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,778.76
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,275.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง