วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 31 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/10/58 ประจำ วันที่ 31 ต.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 31 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/10/58 ประจำ วันที่ 31 ต.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,625.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,675.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,482.58
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,875.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/10/58 ประจำ วันที่ 30 ต.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/10/58 ประจำ วันที่ 30 ต.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,650.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,700.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,512.90
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,900.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/10/58 ประจำ วันที่ 29 ต.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/10/58 ประจำ วันที่ 29 ต.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,775.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,825.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,634.18
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,025.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/10/58 ประจำ วันที่ 27 ต.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/10/58 ประจำ วันที่ 27 ต.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,750.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,800.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,611.44
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,000.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/10/58 ประจำ วันที่ 26 ต.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/10/58 ประจำ วันที่ 26 ต.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.26 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,775.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,825.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,634.18
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,025.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ