วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/10/58 ประจำ วันที่ 1 ต.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 ตุลาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/10/58 ประจำ วันที่ 1 ต.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.21 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,575.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,625.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,437.10
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,825.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/9/58 ประจำ วันที่ 29 ก.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/9/58 ประจำ วันที่ 29 ก.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,725.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,775.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,581.12
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,975.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/9/58 ประจำ วันที่ 26 ก.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/9/58 ประจำ วันที่ 26 ก.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 กันยายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,750.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,800.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,611.44
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,000.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/9/58 ประจำ วันที่ 25 ก.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/9/58 ประจำ วันที่ 25 ก.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ เวลา 9.14 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,825.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,875.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,679.66
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,075.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/9/58 ประจำ วันที่ 24 ก.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/9/58 ประจำ วันที่ 24 ก.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ เวลา 10.15 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,700.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,750.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,558.38
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,950.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/9/58 ประจำ วันที่ 22 ก.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/9/58 ประจำ วันที่ 22 ก.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 22 กันยายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,600.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,650.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,459.84
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,850.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ