วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/11/60 ประจำ วันที่ 20 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/11/60 ประจำ วันที่ 20 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 9.19 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,823.68 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,300.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 18/11/60 ประจำ วันที่ 18 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 18/11/60 ประจำ วันที่ 18 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 9.09 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,823.68 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,300.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/11/60 ประจำ วันที่ 16 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/11/60 ประจำ วันที่ 16 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 9.21 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,770.62 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,250.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 14/11/60 ประจำ วันที่ 14 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 14/11/60 ประจำ วันที่ 14 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 9.21 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,823.68 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,275.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 13/11/60 ประจำ วันที่ 13 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 13/11/60 ประจำ วันที่ 13 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,823.68 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,275.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 11/11/60 ประจำ วันที่ 11 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 11/11/60 ประจำ วันที่ 11 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 9.21 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,823.68 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,300.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 10/11/60 ประจำ วันที่ 10 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 10/11/60 ประจำ วันที่ 10 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 9.21 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,846.42 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,325.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 9/11/60 ประจำ วันที่ 9 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 9/11/60 ประจำ วันที่ 9 พ.ย. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,823.68 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,300.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ