วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/12/60 ประจำ วันที่ 29 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/12/60 ประจำ วันที่ 29 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.29 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,793.36 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,275.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/12/60 ประจำ วันที่ 28 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/12/60 ประจำ วันที่ 28 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,770.62 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,250.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/12/60 ประจำ วันที่ 27 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/12/60 ประจำ วันที่ 27 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.27 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,747.88 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,225.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/12/60 ประจำ วันที่ 26 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/12/60 ประจำ วันที่ 26 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.23 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,694.82 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,175.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/12/60 ประจำ วันที่ 25 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/12/60 ประจำ วันที่ 25 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.20 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,596.28 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,125.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/12/60 ประจำ วันที่ 22 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/12/60 ประจำ วันที่ 22 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.30 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,596.28 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,075.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/12/60 ประจำ วันที่ 21 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/12/60 ประจำ วันที่ 21 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.31 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,596.28 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,075.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ     

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/12/60 ประจำ วันที่ 20 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/12/60 ประจำ วันที่ 20 ธ.ค. 60 กัน

ราคาทองวันนี้2สลึง

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 9.31 น.


ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 2 สลึง 96.5% 


ราคารับซื้อทอง 2 สลึง ละ 9,596.28 บาท

ราคาขายทอง 2 สลึง ละ  10,075.00 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง     
                                                                                                                   
ทอง 2 สลึง ราคาเท่าไหร่ ราคาทอง สองสลึง วันนี้

ต้องการดูและอัพเดท   ราคาทองวันนี้ บาทละเท่าไหร่ วันนี้ ที่นี่ครับ