วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/11/59 ประจำ วันที่ 22 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/11/59 ประจำ วันที่ 22 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 10.00 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,175.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,225.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
9,990.44
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,475.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 19/11/59 ประจำ วันที่ 19 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 19/11/59 ประจำ วันที่ 19 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,175.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,225.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
9,990.44
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,475.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 18/11/59 ประจำ วันที่ 18 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 18/11/59 ประจำ วันที่ 18 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,150.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,200.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
9,967.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,950.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 17/11/59 ประจำ วันที่ 17 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 17/11/59 ประจำ วันที่ 17 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 9.17 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,250.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,066.24
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,550.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/11/59 ประจำ วันที่ 16 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/11/59 ประจำ วันที่ 16 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,275.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,325.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,088.98
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,575.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 15/11/59 ประจำ วันที่ 15 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 15 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 15/11/59 ประจำ วันที่ 15 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 11.36 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,225.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,275.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,043.50
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,525.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 5/11/59 ประจำ วันที่ 5 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 5/11/59 ประจำ วันที่ 5 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 9.40 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,750.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,800.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,558.94
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,050.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 3/11/59 ประจำ วันที่ 3 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง  (50สตางค์) วันนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 3/11/59 ประจำ วันที่ 3 พ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ เวลา 12.40 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,725.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,775.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 
10,528.62
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,025.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง