วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 1 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/6/59 ประจำ วันที่ 1 มิ.ย. 59 กัน

วันนี้ 1 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/6/59 ประจำ วันที่ 1 มิ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ เวลา 9.26 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,250.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,066.24
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,550.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/5/59 ประจำ วันที่ 31 พ.ค. 59 กัน

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/5/59 ประจำ วันที่ 31 พ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 9.30 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,225.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,275.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,043.50
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,525.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/5/59 ประจำ วันที่ 30 พ.ค. 59 กัน

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/5/59 ประจำ วันที่ 30 พ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 9.23 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,175.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,225.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,990.44
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,475.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 28 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/5/59 ประจำ วันที่ 28 พ.ค. 59 กัน

วันนี้ 28 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/5/59 ประจำ วันที่ 28 พ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 9.10 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,225.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,275.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,043.50
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,525.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 27 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/5/59 ประจำ วันที่ 27 พ.ค. 59 กัน

วันนี้ 27 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/5/59 ประจำ วันที่ 27 พ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 10.40 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,250.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,066.24
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,550.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/5/59 ประจำ วันที่ 26 พ.ค. 59 กัน

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/5/59 ประจำ วันที่ 26 พ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 9.25 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,350.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,400.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,164.78
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,650.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/5/59 ประจำ วันที่ 25 พ.ค. 59 กัน

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/5/59 ประจำ วันที่ 25 พ.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ เวลา 10.50 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,350.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,400.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,164.78
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,650.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ