วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 1 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/4/59 ประจำ วันที่ 1 เม.ย. 59 กัน

วันนี้ 1 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/4/59 ประจำ วันที่ 1 เม.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ เวลา 9.27 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,200.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,250.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,073.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,475.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 31 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/3/59 ประจำ วันที่ 31 มี.ค. 59 กัน

วันนี้ 31 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/3/59 ประจำ วันที่ 31 มี.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ เวลา 9.27 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,200.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,250.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,073.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,475.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 30 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/3/59 ประจำ วันที่ 30 มี.ค. 59 กัน

วันนี้ 30 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/3/59 ประจำ วันที่ 30 มี.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ เวลา 9.17 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,300.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,350.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,149.62
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,550.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 29 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/3/59 ประจำ วันที่ 29 มี.ค. 59 กัน

วันนี้ 29 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/3/59 ประจำ วันที่ 29 มี.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ เวลา 10.01 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,150.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,200.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,005.60
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,400.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 28 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/3/59 ประจำ วันที่ 28 มี.ค. 59 กัน

วันนี้ 28 มีนาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/3/59 ประจำ วันที่ 28 มี.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ เวลา 9.25 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,100.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,150.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,952.54
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,350.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ