วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/2/59 ประจำ วันที่ 1 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/2/59 ประจำ วันที่ 1 ก.พ. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวลา 9.25 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,425.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,475.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,285.50
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,675.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/1/59 ประจำ วันที่ 30 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/1/59 ประจำ วันที่ 30 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2559 ณ เวลา 9.17 น. 
 
 ทองคำแท่ง 96.5% 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,400.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,450.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,262.76
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,650.00
บาท
 

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/1/59 ประจำ วันที่ 29 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/1/59 ประจำ วันที่ 29 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ เวลา 9.13 น. 
 
 ทองคำแท่ง 96.5% 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,400.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,450.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,262.76
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,650.00
บาท
 

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/1/59 ประจำ วันที่ 28 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/1/59 ประจำ วันที่ 28 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ เวลา 9.13 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,450.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,500.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,315.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,700.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/1/59 ประจำ วันที่ 27 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/1/59 ประจำ วันที่ 27 ม.ค. 59 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ เวลา 9.13 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,450.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,500.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,315.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,700.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/1/59 ประจำ วันที่ 26 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/1/59 ประจำ วันที่ 26 ม.ค. 59 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ เวลา 10.39 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,425.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,475.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,285.50
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,675.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/1/59 ประจำ วันที่ 25 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/1/59 ประจำ วันที่ 25 ม.ค. 59 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ เวลา 9.22 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,325.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,375.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,186.96
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,575.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/1/59 ประจำ วันที่ 23 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/1/59 ประจำ วันที่ 23 ม.ค. 59 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 23 มกราคม 2559 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,325.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,375.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,186.96
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,575.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/1/59 ประจำ วันที่ 22 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/1/59 ประจำ วันที่ 22 ม.ค. 59 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 22 มกราคม 2559 ณ เวลา 9.20 น.
 

 ทองคำแท่ง 96.5% 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,375.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,240.02
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,625.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 21 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/1/59 ประจำ วันที่ 21 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 21 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/1/59 ประจำ วันที่ 21 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ เวลา 9.18 น.
 

 ทองคำแท่ง 96.5% 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,400.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,450.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,262.76
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,650.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/1/59 ประจำ วันที่ 20 ม.ค. 59 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 มกราคม 2559 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/1/59 ประจำ วันที่ 20 ม.ค. 59 กัน


 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ เวลา 9.13 น.
 ทองคำแท่ง 96.5% 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,350.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,400.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,217.28
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,600.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ