วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 1 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/8/59 ประจำ วันที่ 1 ส.ค. 59 กัน

วันนี้ 1 สิงหาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/8/59 ประจำ วันที่ 1 ส.ค. 59 กัน


ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ เวลา 10.10 น. 


ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 11,050.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 11,100.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,854.56
บาm
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,350.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็

 วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/7/59 ประจำ วันที่ 30 ก.ค. 59 กัน

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/7/59 ประจำ วันที่ 30 ก.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 9.10 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 11,050.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,100.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,854.56
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,350.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/7/59 ประจำ วันที่ 29 ก.ค. 59 กัน

วันนี้ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/7/59 ประจำ วันที่ 29 ก.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 10.53 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 11,025.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,075.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,824.24
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,325.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/7/59 ประจำ วันที่ 27 ก.ค. 59 กัน

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/7/59 ประจำ วันที่ 27 ก.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 9.30 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,900.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,950.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,702.96
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,200.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/7/59 ประจำ วันที่ 26 ก.ค. 59 กัน

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/7/59 ประจำ วันที่ 26 ก.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 11.32 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,900.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,950.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,702.96
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,200.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/7/59 ประจำ วันที่ 23 ก.ค. 59 กัน

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/7/59 ประจำ วันที่ 23 ก.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 9.19 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,925.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,975.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,725.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,225.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ