วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/7/59 ประจำ วันที่ 1 ก.ค. 59 กัน

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/7/59 ประจำ วันที่ 1 ก.ค. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ เวลา 10.33 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 11,000.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,050.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,854.56
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,350.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 30 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/6/59 ประจำ วันที่ 30 มิ.ย. 59 กัน

วันนี้ 30 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/6/59 ประจำ วันที่ 30 มิ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ เวลา 9.20 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,925.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,975.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,725.70
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,225.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันนี้ 29 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/6/59 ประจำ วันที่ 29 มิ.ย. 59 กัน

วันนี้ 29 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/6/59 ประจำ วันที่ 29 มิ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ เวลา 10.13 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,950.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,000.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,756.02
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,250.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 28 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/6/59 ประจำ วันที่ 28 มิ.ย. 59 กัน

วันนี้ 28 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/6/59 ประจำ วันที่ 28 มิ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ เวลา 10.10 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,975.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,025.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,778.76
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,275.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 27 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/6/59 ประจำ วันที่ 27 มิ.ย. 59 กัน

วันนี้ 27 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/6/59 ประจำ วันที่ 27 มิ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ เวลา 10.11 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 11,025.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,075.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,824.24
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,325.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 24 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/6/59 ประจำ วันที่ 24 มิ.ย. 59 กัน

วันนี้ 24 มิถุนายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/6/59 ประจำ วันที่ 24 มิ.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ เวลา 10.23 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 11,000.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 11,050.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,854.56
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  11,350.00
บาท
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง 


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ