วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 30 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/4/59 ประจำ วันที่ 30 เม.ย. 59 กัน

วันนี้ 30 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/4/59 ประจำ วันที่ 30 เม.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2559 ณ เวลา 9.10 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,600.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,650.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,445.24
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,850.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 28 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/4/59 ประจำ วันที่ 28 เม.ย. 59 กัน

วันนี้ 28 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/4/59 ประจำ วันที่ 28 เม.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ เวลา 9.20 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,300.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,350.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,149.62
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,550.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 27 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/4/59 ประจำ วันที่ 27 เม.ย. 59 กัน

วันนี้ 27 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/4/59 ประจำ วันที่ 27 เม.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ เวลา 9.27 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,300.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 10,350.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,149.62
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,550.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

วันนี้ 26 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/4/59 ประจำ วันที่ 26 เม.ย. 59 กัน

วันนี้ 26 เมษายน 2559 ราคาทองคำ 2 สลึง เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/4/59 ประจำ วันที่ 26 เม.ย. 59 กัน

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ เวลา 9.21 น. 


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 10,275.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 10,325.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  10,126.88
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  10,525.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง
 

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ