วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/12/58 ประจำ วันที่ 30 ธ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/12/58 ประจำ วันที่ 30 ธ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.23 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,125.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,175.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,989.88
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,375.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/12/58 ประจำ วันที่ 29 ธ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/12/58 ประจำ วันที่ 29 ธ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,125.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,175.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,989.88
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,375.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/12/58 ประจำ วันที่ 28 ธ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/12/58 ประจำ วันที่ 28 ธ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,125.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,175.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,989.88
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,375.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/12/58 ประจำ วันที่ 26 ธ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/12/58 ประจำ วันที่ 26 ธ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.02 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,150.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,200.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,020.20
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,400.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/12/58 ประจำ วันที่ 25 ธ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/12/58 ประจำ วันที่ 25 ธ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,150.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,200.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,020.20
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,400.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/12/58 ประจำ วันที่ 24 ธ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/12/58 ประจำ วันที่ 24 ธ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.16 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,125.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,175.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,989.88
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,375.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/12/58 ประจำ วันที่ 23 ธ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/12/58 ประจำ วันที่ 23 ธ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,125.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,175.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,989.88
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,375.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ