วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/8/58 ประจำ วันที่ 1 ส.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/8/58 ประจำ วันที่ 1 ส.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,025.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,075.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,891.34
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,275.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 31 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/7/58 ประจำ วันที่ 31 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 31 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/7/58 ประจำ วันที่ 31 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 31 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 9.19 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,000.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,050.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,868.60
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,250.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/7/58 ประจำ วันที่ 29 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/7/58 ประจำ วันที่ 29 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,025.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,075.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,891.34
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,275.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/7/58 ประจำ วันที่ 28 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/7/58 ประจำ วันที่ 28 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,000.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,050.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,868.60
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,250.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/7/58 ประจำ วันที่ 27 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/7/58 ประจำ วันที่ 27 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,025.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,075.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,891.34
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,275.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/7/58 ประจำ วันที่ 25 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/7/58 ประจำ วันที่ 25 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 9.02 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,050.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,100.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,921.66
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,300.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/7/58 ประจำ วันที่ 24 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/7/58 ประจำ วันที่ 24 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 24 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 10.23 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,950.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,000.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,823.12
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,200.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/7/58 ประจำ วันที่ 23 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/7/58 ประจำ วันที่ 23 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 10.12 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,025.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,075.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,891.34
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,275.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/7/58 ประจำ วันที่ 22 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/7/58 ประจำ วันที่ 22 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 22 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 10.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,950.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,000.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,823.12
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,200.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 21 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/7/58 ประจำ วันที่ 21 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 21 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/7/58 ประจำ วันที่ 21 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 21 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 9.14 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,000.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,050.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,868.60
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,250.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/7/58 ประจำ วันที่ 20 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/7/58 ประจำ วันที่ 20 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 9.16 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,000.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,050.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,868.60
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,250.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ