วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/6/58 ประจำ วันที่ 1 มิ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/6/58 ประจำ วันที่ 1 มิ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ เวลา 9.16 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,475.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,525.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,414.36
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,800.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/5/58 ประจำ วันที่ 30 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/5/58 ประจำ วันที่ 30 พ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา 9.16 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,450.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,500.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,315.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,700.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/5/58 ประจำ วันที่ 29 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/5/58 ประจำ วันที่ 29 พ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,450.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,500.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,315.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,700.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/5/58 ประจำ วันที่ 28 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/5/58 ประจำ วันที่ 28 พ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา 9.16 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,475.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,525.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,414.36
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,800.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/5/58 ประจำ วันที่ 27 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/5/58 ประจำ วันที่ 27 พ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.18 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,475.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,525.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,414.36
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,800.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/5/58 ประจำ วันที่ 26 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/5/58 ประจำ วันที่ 26 พ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,550.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,600.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,414.36
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,800.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/5/58 ประจำ วันที่ 23 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/5/58 ประจำ วันที่ 23 พ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.00 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,525.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,575.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,384.04
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,775.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/5/58 ประจำ วันที่ 22 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/5/58 ประจำ วันที่ 22 พ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.36 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,500.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,550.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,361.30
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,750.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 21 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/5/58 ประจำ วันที่ 21 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 21 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/5/58 ประจำ วันที่ 21 พ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,575.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,625.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,437.10
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,825.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/5/58 ประจำ วันที่ 20 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/5/58 ประจำ วันที่ 20 พ.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,550.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,600.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,414.36
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,800.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 19 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 19/5/58 ประจำ วันที่ 19 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 19 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 19/5/58 ประจำ วันที่ 19 พ.ค. 58 กัน


 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.21 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,625.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,675.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,482.58
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,875.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ