วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 1 เมษายน 2558 (1/4/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 1 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 1 เมษายน 2558 (1/4/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 1 เม.ย. 58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,125.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,175.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,967.14 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 (31/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 31 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 (31/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 31 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.50 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,100.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,150.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,967.14 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 30 มีนาคม 2558 (30/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 30 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 30 มีนาคม 2558 (30/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 30 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.26 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,200.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,250.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,065.68 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,450.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 28 มีนาคม 2558 (28/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 28 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 28 มีนาคม 2558 (28/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 28 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.10 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,225.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,275.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,088.42 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,475.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 27 มีนาคม 2558 (27/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 27 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 27 มีนาคม 2558 (27/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 27 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.12 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,225.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,275.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,088.42 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,475.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 26 มีนาคม 2558 (26/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 26 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 26 มีนาคม 2558 (26/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 26 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,200.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,250.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,065.68 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,450.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 25 มีนาคม 2558 (25/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 25 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 25 มีนาคม 2558 (25/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 25 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.19 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,125.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,175.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,967.14 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 24 มีนาคม 2558 (24/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 24 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 24 มีนาคม 2558 (24/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 24 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.25 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,100.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,150.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,967.14 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 23 มีนาคม 2558 (23/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 23 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 23 มีนาคม 2558 (23/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 23 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.25 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,100.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,150.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,967.14 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 21 มีนาคม 2558 (21/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 21 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 21 มีนาคม 2558 (21/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 21 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.14 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,100.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,150.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,967.14 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 20 มีนาคม 2558 (20/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 20 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 20 มีนาคม 2558 (20/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 20 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.24 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,050.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,118.74 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,500.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 19 มีนาคม 2558 (19/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 19 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 19 มีนาคม 2558 (19/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 19 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.24 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,050.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,118.74 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,500.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 18 มีนาคม 2558 (18/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 18 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 18 มีนาคม 2558 (18/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 18 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.22 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,950.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,000.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,823.12 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,200.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 17 มีนาคม 2558 (17/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 17 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 17 มีนาคม 2558 (17/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 17 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.22 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,975.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,025.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,845.86 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,225.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 16 มีนาคม 2558 (16/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 16 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 16 มีนาคม 2558 (16/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 16 มี.ค.58 กัน

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.29 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,000.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ
9,050.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,868.60
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 
9,250.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 14 มีนาคม 2558 (14/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 14 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 14 มีนาคม 2558 (14/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 14 มี.ค.58 กัน

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.15 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,025.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 
9,075.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,891.34 
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  
9,275.00 บา

วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 13 มีนาคม 2558 (13/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 13 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 13 มีนาคม 2558 (13/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 13 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.24 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,975.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,025.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,845.86 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,225.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 12 มีนาคม 2558 (12/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 12 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 12 มีนาคม 2558 (12/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 12 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.18 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,950.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,000.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,823.12 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,200.00 บาทวิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 11 มีนาคม 2558 (11/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 11 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 11 มีนาคม 2558 (11/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 11 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.22 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,975.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,025.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,845.86 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,225.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 10 มีนาคม 2558 (10/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 10 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 10 มีนาคม 2558 (10/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 10 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.15 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,950.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,000.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,823.12 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,200.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 (9/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 9 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 (9/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 9 มี.ค.58 กัน

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.15 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,000.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ
9,050.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,868.60
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 
9,250.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 7 มีนาคม 2558 (7/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 7 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 7 มีนาคม 2558 (7/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 7 มี.ค.58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.15 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,025.00 บาท
 
ราคาขาย 2 สลึงละ 
9,075.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%  
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,891.34 
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  
9,275.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 6 มีนาคม 2558 (6/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 6 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 6 มีนาคม 2558 (6/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 6 มี.ค.58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.14 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,175.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,225.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,042.94
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,425.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 5 มีนาคม 2558 (5/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 5 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 5 มีนาคม 2558 (5/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 5 มี.ค.58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.15 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,200.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,250.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,065.68
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,450.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 3 มีนาคม 2558 (3/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 3 มี.ค.58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 3 มีนาคม 2558 (3/3/58) เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 3 มี.ค.58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 10.14 น.ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,225.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,275.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,088.42
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,475.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ