วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/12/58 ประจำ วันที่ 1 ธ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 ธันวาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/12/58 ประจำ วันที่ 1 ธ.ค. 58 กัน


 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,050.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,100.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,921.66
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,300.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/11/58 ประจำ วันที่ 30 พ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/11/58 ประจำ วันที่ 30 พ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,950.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,000.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,823.12
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,200.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/11/58 ประจำ วันที่ 28 พ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/11/58 ประจำ วันที่ 28 พ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,975.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,025.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,845.86
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,225.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/11/58 ประจำ วันที่ 27 พ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/11/58 ประจำ วันที่ 27 พ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,050.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,100.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,921.66
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,300.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/11/58 ประจำ วันที่ 26 พ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/11/58 ประจำ วันที่ 26 พ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,050.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,100.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,921.66
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,300.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ