วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/9/58 ประจำ วันที่ 1 ก.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 กันยายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/9/58 ประจำ วันที่ 1 ก.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,600.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,650.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,459.84
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,850.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 31 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/8/58 ประจำ วันที่ 31 ส.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 31 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 31/8/58 ประจำ วันที่ 31 ส.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,575.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,625.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,437.10
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,825.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/8/58 ประจำ วันที่ 29 ส.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/8/58 ประจำ วันที่ 29 ส.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ เวลา 9.01 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,575.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,625.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,437.10
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,825.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/8/58 ประจำ วันที่ 28 ส.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 28 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 28/8/58 ประจำ วันที่ 28 ส.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ เวลา 9.32 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,525.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,575.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9384.04
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9775.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/8/58 ประจำ วันที่ 27 ส.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/8/58 ประจำ วันที่ 27 ส.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ เวลา 9.22 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,475.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,525.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,338.56
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,725.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/8/58 ประจำ วันที่ 26 ส.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/8/58 ประจำ วันที่ 26 ส.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,550.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,600.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,414.36
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,800.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/8/58 ประจำ วันที่ 25 ส.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 สิงหาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/8/58 ประจำ วันที่ 25 ส.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ เวลา 9.48 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,675.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,725.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,535.64
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,925.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ