วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/7/58 ประจำ วันที่ 1 ก.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 กรกฎาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/7/58 ประจำ วันที่ 1 ก.ค. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม2558 ณ เวลา 9.14 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,375.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,240.02
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,625.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/6/58 ประจำ วันที่ 30 มิ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/6/58 ประจำ วันที่ 30 มิ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ เวลา 9.21 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,375.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,240.02
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,625.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/6/58 ประจำ วันที่ 29 มิ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/6/58 ประจำ วันที่ 29 มิ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ เวลา 9.18 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,425.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,475.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 

ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,285.50
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,675.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/6/58 ประจำ วันที่ 27 มิ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/6/58 ประจำ วันที่ 27 มิ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ เวลา 9.21 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,375.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,240.02
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,625.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/6/58 ประจำ วันที่ 26 มิ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 26 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 26/6/58 ประจำ วันที่ 26 มิ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,375.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,240.02
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,625.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/6/58 ประจำ วันที่ 25 มิ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/6/58 ประจำ วันที่ 25 มิ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ เวลา 9.20 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,375.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,240.02
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,625.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/6/58 ประจำ วันที่ 24 มิ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/6/58 ประจำ วันที่ 24 มิ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ เวลา 9.23 น.
 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,375.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,425.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,240.02
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,625.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/6/58 ประจำ วันที่ 23 มิ.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 มิถุนายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/6/58 ประจำ วันที่ 23 มิ.ย. 58 กัน

 

ราคาทองคําวันนี้2สลึง50สตางค์

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ เวลา 9.16 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,425.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,475.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,285.50
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,675.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ