วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/5/58 ประจำ วันที่ 1 พ.ค. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 1 พฤษภาคม 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 1/5/58 ประจำ วันที่ 1 พ.ค. 58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.29 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,225.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,275.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,088.42
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,475.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/4/58 ประจำ วันที่ 30 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 30 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 30/4/58 ประจำ วันที่ 30 เม.ย. 58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 11.40 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,300.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,164.22
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,550.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/4/58 ประจำ วันที่ 29 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 29 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 29/4/58 ประจำ วันที่ 29 เม.ย. 58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.27 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,300.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,164.22
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,550.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/4/58 ประจำ วันที่ 27 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 27 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 27/4/58 ประจำ วันที่ 27 เม.ย. 58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.17 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,100.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,150.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,967.14 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/4/58 ประจำ วันที่ 25 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 25 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 25/4/58 ประจำ วันที่ 25 เม.ย. 58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.01 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,075.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,125.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,944.40
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,325.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/4/58 ประจำ วันที่ 24 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 24 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 24/4/58 ประจำ วันที่ 24 เม.ย. 58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,125.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,175.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 8,967.14 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,350.00 บาท


วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/4/58 ประจำ วันที่ 23 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 23 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 23/4/58 ประจำ วันที่ 23 เม.ย. 58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.15 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,075.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,125.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  8,944.40
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,325.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/4/58 ประจำ วันที่ 22 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 22 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 22/4/58 ประจำ วันที่ 22 เม.ย. 58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.14 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,175.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,225.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,042.94
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,425.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 21 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/4/58 ประจำ วันที่ 21 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 21 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 21/4/58 ประจำ วันที่ 21 เม.ย. 58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,150.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,020.20 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,200.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,400.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/4/58 ประจำ วันที่ 20 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 20 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 20/4/58 ประจำ วันที่ 20 เม.ย. 58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.26 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,200.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,250.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,065.68 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,450.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 18 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 18/4/58 ประจำ วันที่ 18 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 18 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 18/4/58 ประจำ วันที่ 18 เม.ย. 58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.00 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,200.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,250.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,065.68 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,450.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 17 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 17/4/58 ประจำ วันที่ 17 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 17 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 17/4/58 ประจำ วันที่ 17 เม.ย. 58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.18 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,175.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,225.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,042.94
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,425.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 16 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/4/58 ประจำ วันที่ 16 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 16 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 16/4/58 ประจำ วันที่ 16 เม.ย. 58 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด
 
เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.21 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,225.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,275.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,088.42
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,475.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 11 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 11/4/58 ประจำ วันที่ 11 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 11 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 11/4/58 ประจำ วันที่ 11 เม.ย. 58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.05 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,250.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,118.74 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,500.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 10 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 10/4/58 ประจำ วันที่ 10 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 10 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 10/4/58 ประจำ วันที่ 10 เม.ย. 58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,175.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,200.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,042.94 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,425.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 9 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 9/4/58 ประจำ วันที่ 9 เม.ย. 58 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้ 9 เมษายน 2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) 9/4/58 ประจำ วันที่ 9 เม.ย. 58 กัน


เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด
เช็คราคาทองคำ50สตางค์วันนี้ล่าสุด


เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา 9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,200.00 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,250.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,065.68 บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ 9,450.00 บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ 

ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ