วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 28/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 28/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.02 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,275.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,325.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,141.48
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,525.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 27/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 27/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.25 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,250.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,118.74
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,500.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 26/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 26/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.41 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,250.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,118.74
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,500.00
บาท

วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำช่วงนี้ จะยังคงแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ต่อไป รอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรมากระทบอีกบ้าง

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 25/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 25/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,275.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,325.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,141.48
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,525.00
บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 24/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 24/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.18 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,250.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,118.74
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,500.00
บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 23/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 23/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.22 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,250.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,118.74
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,500.00
บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 21/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 21/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.11 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,250.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,300.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,118.74
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,500.00
บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 20/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 20/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.43 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,275.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,325.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,141.48
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,525.00
บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 19/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 19/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,350.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,400.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,217.28
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,600.00
บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 18/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 18/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  10.20 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ 9,275.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,325.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,141.48
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,525.00
  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 17/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 17/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  10.03 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ 2 สลึงละ 9,450.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,500.00 บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,315.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,700.00
  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 16/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 16/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2558 กัน


 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.23 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ 2 สลึงละ 9,475.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,525.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,338.56
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,725.00
  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง2สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 14/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 14/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2558 กัน


 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.08 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ 2 สลึงละ 9,475.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,525.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,338.56
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,725.00
  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 13/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 13/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้  13 กุมภาพันธ์ 2558 กัน


 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.26 น.


ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ 2 สลึงละ 9,450.00 บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,500.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,315.82
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,700.00
  บาท

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 12/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2558 กัน

ราคาทองคำ 2 สลึง วันที่ 12/2/2558 เช็คล่าสุดทอง 2 สลึงเท่าไร (50สตางค์) ประจำวันนี้  12 กุมภาพันธ์ 2558 กัน 
เช็คราคาทองคำ2สลึงวันนี้ล่าสุด

เปิดราคาทองคำ 2 สลึง วันนี้  ณ เวลา  9.51 น.ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ 2 สลึงละ 9,425.00  บาท

ราคาขาย 2 สลึงละ 9,475.00  บาท


ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 2 สลึงละ  9,285.50
บาท
ราคาขาย 2 สลึงละ  9,675.00
  บาท


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทอง1สลึงคำวันนี้ล่าสุด ที่นี่ครับ